www.interreg-rohu.eu

CENTRE DE FORMARE TRANSFRONTALIERE

DESPRE NOI

Cei doi Parteneri din Timișoara, Liceul Teoretic Bartók Béla și Fundația Diaspora, în parteneriat cu Asociația de Utilitate Publică Katház din Szeged, implementează proiectul intitulat Centre de formare transfrontaliere.
Scopul proiectului este creșterea mobilității forței de muncă transfrontaliere, respectiv dezvoltarea accesului la piața muncii transfrontaliere, scop, pe care partenerii doresc să îl atingă prin intermediul a următorilor trei piloni.

Construirea de centre de formare moderne
Pentru dezvoltarea mobilității forței de muncă, respectiv pentru extinderea oportunităților de angajare, este esențial ca în județele Timiș și Csongrád-Csanád să avem la dispoziție facilități moderne de instruire. Din acest motiv Liceul Teoretic Bartók Béla construiește un centru de formare in localitatea Zolt din Timiș, iar Asociația Katház in localitatea Domaszék din Csongrád-Csanád.


Centrele de formare vor avea următoarele oferte:
– Organizarea trainingurilor, instruirilor în grup – săli echipate, moderne, infrastructură excepțională.
– Instruiri de mai multe zile cu posibilități de cazare – în ambele locații vor fi posibilități pentru cazare și masă.
– Programe de agrement, evenimente comunitare, programe de formare în aer liber – datorită locațiilor rurale, putem completa programa instruirilor cu oportunități de recreere în mijlocul naturii.

Elaborarea materialelor de curs și organizarea trainingurilor
Centrele moderne de formare contribuie la creșterea mobilității forței de muncă și la dezvoltarea oportunităților de angajare transfrontaliere, doar dacă oferă programe de instruire datorită cărora cei interesați
– își vor însuși cunoștințe moderne noi
– își vor putea dezvolta capacitățile și abilitățile
– vor fi capabili să facă față provocărilor actuale de pe piața muncii


Partenerii de proiect au ales să organizeze următoarele cursuri:
a. Orientare profesională și dezvoltarea carierei
b. Cunoștințe antreprenoriale


Derularea cursurilor presupune parcurgerea următorilor pași:
1. elaborarea materialelor de curs
2. procurarea acreditărilor
3. organizarea cursurilor


Elaborarea materialelor de curs se va realiza până în februarie 2020, acreditarea până în august 2020. Cursurile vor fi organizate în perioada august 2020 – august 2021.

Datele cursurilor:
Numărul cursanților (în total):
România: 230 persoane
Ungaria: 200 persoane

Orientare profesională și dezvoltarea carierei
Curs acreditat de 30 de ore
Grup țintă: 15-25 ani
Numărul cursanților în total: 270 persoane

Cunoștințe antreprenoriale
Curs acreditat de 40 de ore
Grup țintă: 15-64 ani
Numărul cursanților în total: 160 persoane


Ín urma susținerii examenului cursanții vor primi diplome acreditate.

Datele proiectului:
Perioada de implementare: 1 martie 2019 – 31 decembrie 2022
Buget total: 1.269.162,83 euro
Finanțarea Uniuni Europene, prin fondul European de Dezvoltare Regionalâ : 1.078.788,40 euro

Finanțarea proiectului la nivel de partener:
Liceul Teoretic Bartók Béla: 579.585,83 euro
Asociația Katház: 625.060 euro
Fundația Diaspora: 64.517 euro

Proiectul este implementat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria și este finanțat de Uniunea Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională și cofinanțat de statele partenere în program, România și Ungaria.


Conținutul acestui site nu reprezintă neapărat în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene.