www.interreg-rohu.eu

Parteneri

FUNDAŢIA DIASPORA

Fundaţia DIASPORA a fost fondată în 1993 de către cadre universitare, profesori de liceu şi ziarişti cu scopul de a susţine, din punct de vedere profesional, social şi moral, cauza cunoaşterii istoriei locale, a valorilor proprii pentru comunităţile locale, a interesului reciproc şi a relaţiilor interetnice dintre diferitele comunităţi etnice din Banat, după cum urmează:

- cunoaşterea şi autocunoaşterea privind contribuţia diferitelor minorităţi naţionale respectiv a comunităţii maghiare de aici în tot ceea ce înseamnă priorităţi bănăţene

- cunoaşterea reciprocă dintre comunităţile etnice din Banat, promovarea cooperării şi a armoniei dintre acestea

- procese generale care au condus la situaţia actuală a unei regiuni istorice cu statut special pentru localnici: Banat.

- abordarea diferitelor procese de regionalism şi regionalizare şi raportarea acestora la procesele actuale europene

- promovarea relaţiilor transfrontaliere, bazându-se pe valorile tradiţionale existente în spiritul unei Europe unice.

Activitățile Fundației Diaspora acoperă o paletă largă:

- implementăm programe transfrontaliere pe diverse teme: cercetare, programe
comunitare, investiții, programe educaționale și de instruire,

- oferim programe regulate comunității locale:

-Organizăm lunar evenimente de dezbatere, Seri Prietenești, pe diverse teme cu invitați de renume.

-Organizăm Zilele Familiei pentru familiști

-Organizăm cursuri de limba maghiară pentru adulți,

-Participăm la organizarea Zilelor Maghiare din Timișoara.


- Organizăm programe pentru organizații neguvernamentale și instituții de
învățământ, organizăm întâlniri și conferințe
-Am publicat propria noastră revistă timp de 5 ani, iar numărul publicațiilor
noastre de istorie locală crește de la an la an. Acestea sunt disponibile în
format electronic pe site-ul nostru dedicat istoriei locale: www.banaticum.ro
.